▾ Zwiń ▾

OSÓB
AKTUALNIE
NA BASENIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 

 1. Sauna sucha jest integralną częścią kompleksu basenowego Miejskiego Ośrodka Sportu „ZATOKA” w Braniewie i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Sauna sucha jest czynna w godzinach:
 3. a/ W roku szkolnym  od godz.14:00 do 21:30,

  b/ W dni ustawowo  wolne od pracy od godz. 9:30 do 21:30.

  c/ W trakcie trwania wakacji letnich oraz ferii zimowych sauna czynna jest we wszystkie dni od godz. 9:30 do 21:30.

 1. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 2. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny.
 3. W saunie może przebywać jednocześnie max.6 osób.
 4. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 5. W saunie suchej zabrania się: - Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku, - Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, - Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu, - Niszczenia i uszkadzania wyposażenia, - Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, - Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 6. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby: - Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne) - Kobiety w ciąży, - Dzieci do lat 16 bez opiekuna.
 7. Z sauny suchej mogą korzystać osoby: - Z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów, - Młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, - Osoby powyżej 18 roku życia.
 8. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną osobą mogącą polewać piec jest osoba obsługująca saunę suchą będącą na zmianie.
 9. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C.
 10. Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia.
 11. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z sauny, należy skontaktować się z lekarzem.
 13. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie Kierownictwo KRR Zdrowe Braniewo nie ponosi odpowiedzialności.

16. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.